ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :